دوربین فراطیفی

هایپر کم ، دوربینی که نادیدنی های را آشکار می کند !

دوربین‌های معمولی نور مرئی تولید می‌کنند و به همین دلیل تصاویر گرفته شده توسط آنها شبیه به چیزی‌ست که چشم انسان قادر به دیدن آن است.اما دوربین‌های فراطیفی طول موج‌های اضافی را نیز پردازش کرده و مواردی را که ما با چشم غیرمسلح قادر به دیدن آنها نیستیم به ما ...

متن کامل »