دور ریختنی

استفاده خلاقانه از ابزار های دور ریختنی به روایت تصویر

همیشه و همه جا ابزارهای مورد استفاده توسط ما روزی مستهلک شده و دیگر کاربری اولیه خود را ندارند و ما به ناچار مجبور به دور ریختن آنها می شویم.اما آیا تا به حال با خود فکر کرده اید که شاید وسیله ای که می خواهید آن را دور بریزید ...

متن کامل »