دکمه های پیمایش

ترجیح می‌دهید دکمه های ناوبری گوشی شما فیزیکی باشد یا مجازی؟

ترجیح می‌دهید دکمه های ناوبری گوشی شما فیزیکی باشد یا مجازی؟

محل قرارگیری دکمه های ناوبری گوشی های موبایل همیشه در بین کاربران جای بحث و اختلاف نظر بود. برخی دوست دارند این دکمه های پرکاربرد را به صورت فیزیکی لمس کنند و برخی دیگر نیز حالت مجازی یا نرم افزاری آن را می‌پسندند. نظر شما چیست؟

متن کامل »