رایانه اندیشمند

تولید رایانه اندیشمند و تصمیم ساز؛ تهدید یا فرصت؟

تولید رایانه اندیشمند و تصمیم ساز ؛ تهدید یا فرصت؟

شرکت “دیپ مایند” تولید رایانه اندیشمند و تصمیم ساز را به اتمام رسانده است؛ رایانه ای که قادر است به مانند انسان فکر کرده و برای مشکلات مختلف راه حل پیدا کند.

متن کامل »