ربات چت

تمایل شدید نوجوان‌ها برای دوست شدن با هوش مصنوعی؛ دنیا به سمت انزوا می‌رود؟

دوست شدن با هوش مصنوعی

بسیاری نگران تسلط هوش مصنوعی بر انسان هستند؛ اما ظاهرا AI در بخش‌های دیگر نیز خبرساز شده است. اخیرا نوجوان ها تمایل بسیار زیادی برای دوست شدن با هوش مصنوعی نشان داده‌اند. آيا این رویکرد می‌تواند سبب انزوا و مشکلات روانی در انسان‌ها شود؟

متن کامل »