ربات MicroTugs

MicroTugs ، رباتی ۱۲ گرمی که ۱۸۰۰ برابر وزن خود را حمل می کند !

محققان رباتیک دانشگاه استنفورد با الهام از شیوه حرکتی برخی حیوانات موفق به ساخت رباتی شدند که می تواند تا ۱۸۰۰ برابر وزن خود را حمل می کند ! این ربات جالب که MicroTugs نام دارد تنها ۱۲ گرم وزن داشته اما قادر به کشیدن یک وزنه ۲۱ گیلوگرمی است ...

متن کامل »