ربات Olly

ربات Olly یک دستیار هوشمند برای زندگی انسان‌های مدرن است

ربات Olly یک دستیار هوشمند برای زندگی انسان‌های مدرن است

در این دوره از نمایشگاه سی ای اس شاهد این هستیم که تقریبا همه‌ی لوازم و وسایل دور و اطراف ما در حال تبدیل شدن به یک گجت هوشمند هستند و از این رو هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، نقش عمیقی را در محصولات معرفی شده در این دوره ایفا می‌کنند. ...

متن کامل »