رستگاری در شاوشنگ

هری پاتر همچنان در صدر بهترین اقتباس های ادبی در سینما

بهترین اقتباس‌های ادبی در سینما معرفی شدند و هری پاتر همچنان صدرنشین این فهرست است. سری فیلمهای هری پاتر بر اساس مجموعه رمان رولینگ ساخته شده و به مانند سال‌های گذشته به عنوان موفق‌ترین اقتباس ادبی انتخاب شد.

متن کامل »