رصد آسمان

دورافتاده ترین نقطه قطب جنوب بهشت ستاره شناسان است!

دورافتاده ترین نقطه قطب جنوب بهشت ستاره شناسان است!

در کمال تعجب، بسیاری از دانشمندان معتقدند که بهترین مکان برای انجام فعالیت‌های ستاره شناسی و رصد آسمان شب، منطقه‌ای در سردترین و دورافتاده ترین نقطه قطب جنوب است؛ اما این ادعا به چه دلیل مطرح می‌شود؟

متن کامل »

مشاهده سه سیاره زهره، زحل و مریخ بعد از غروب خورشید؛ با چشم غیر مسلح رصد کنید

مشاهده سه سیاره زهره، زحل و مریخ

مدیر انجمن نجوم اهواز اعلام کرد که تا حدود یک ماه دیگر امکان مشاهده سه سیاره زهره، زحل و مریخ پس از غروب خورشید در آسمان وجود دارد. این سه سیاره را می‌توان در طی این مدت با چشم غیر مسلح رصد کرد.

متن کامل »