رفع تحریم ها

تاثیر رفع تحریم ها در بازار سخت افزار، نرم افزار و منابع اینترنتی

علی اصغر انصاری معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مصاحبه ای از تاثیر رفع تحریم ها در بازار سخت افزار، نرم افزار و منابع اینترنتی سخن گفته و آینده این بخش در کشور را در دران پسابرجام تشریح کرده است.

متن کامل »