رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی

ایران رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی در جهان را شکست

سرشماری اینترنتی

پس از پایان سرشماری اینترنتی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ضمن تشکر از اعتماد و مشارکت مردم در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، اعلام کرد که ایران رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی را در جهان از آن خود کرده است.

متن کامل »