ری کورزویل

پیش گویی ری کورزویل : بشر در آستانه دستیابی به تکنولوژی زندگی ابدی !

ری کورزویل از مدیران مهندسی گوگل پیش گویی می کند به زودی تکنولوژی چنان پیشرفته خواهد شد که ما را برای همیشه زنده نگه می دارد. وی در کنفرانس «آینده جهانی، دنیای ۲۰۴۵» گفته فکر می کند امید به زندگی «طی ۱۰ تا ۲۰ سال آینده به سطح بسیار بالاتری ...

متن کامل »