زردی نوزاد

با ابزار «BiliCam» و تلفن همراهتان زردی نوزدان را تشخیص دهید

یک تیم آمریکایی در حال ساخت برنامه‌ای قابل نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه است که کار تشخیص بیماری زردی نوزاد را برای پزشکان و والدین راحت‌تر می‌کند.

متن کامل »