زمين

عصر تاریکی چگونه از بیخ گوش زمین گذشت

داده‌های تازه منتشر شده توسط ناسا نشان می‌دهد، زمین در سال ۲۰۱۲ از یک جرقه پرقدرت خورشیدی جان سالم بدر برده است که جرقه خورشیدی یا فوران تاج خورشیدی (CME)‌ که در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۲ (اول مرداد ۹۱) بوقوع پیوست، می‌توانست زمین را با یک فاجعه عظیم مواجه سازد.

متن کامل »