زندگی با اندروید

تماشا کنيد : اين يک زندگي اندرويدي است

ابزار هاي گوگلي امروزه در تمام زندگي ما نفوز کرده اند.از تلويزيون و گوشي ساعت گرفته تا خودروها و ديگر وسايل ارتباط جمعي.در ادامه ويديويي را مشاهده خواهيد کرد که به خوبي يک زندگي اندرويدي را به تصوير کشيده است.با گجت نيوز همراه باشيد.

متن کامل »