زیر دریایی مافوق صوت

زیر دریایی مافوق صوت چینی ها : از چین تا سانفرانسیسکو زیر دریا تنها در ۱۰۰ دقیقه ؟!

به تازگی چین مدعی شده که فناوری را توسعه داده است که می‌تواند با ایجاد حباب‌های بزرگ‌ زیردریایی‌ها را  به سرعت سرسام‌آور ۵۸۰۰ کیلومتر در ساعت برساند.

متن کامل »