زیر دریایی

مهندسی ژنتیک در خدمت ارتش آمریکا؛ خلق سنسورهای زیستی برای کشف زیردریایی‌ها

مهندسی ژنتیک

ارتش آمریکا در صدد ایجاد گونه‌های زیستی مصنوعی از طریق مهندسی ژنتیک برای به کارگیری در زمینه نظامی است. محققان با دستکاری ژن این موجودات از آن‌ها در زمینه‌های مختلف مانند کشف زیردریایی‌ها، تولید پوشش استتاری زیستی و رنگ‌هایی با قابلیت خود ترمیمی استفاده خواهند کرد.

متن کامل »

زیر دریایی مافوق صوت چینی ها : از چین تا سانفرانسیسکو زیر دریا تنها در ۱۰۰ دقیقه ؟!

به تازگی چین مدعی شده که فناوری را توسعه داده است که می‌تواند با ایجاد حباب‌های بزرگ‌ زیردریایی‌ها را  به سرعت سرسام‌آور ۵۸۰۰ کیلومتر در ساعت برساند.

متن کامل »