ساخت باطری

ساخت باطری با ضخامت ۰.۳ میلیمتر

    شرکت NEC می گوید فناوری جدید اش (ORB) حتی از باطری های لیتیومی بهینه تر است و چون باطری ها توسط پرینترهای مخصوصی چاپ می شوند، می توان آنها را با مدارهای الکترونیکی هم مخلوط کرد.

متن کامل »