سایپا کوییک

قیمت ساینا اس و کوییک اس جدید با استانداردهای 85گانه در بازار آزاد مشخص شد

قیمت ساینا اس و کوییک اس

قیمت ساینا اس و کوییک اس جدید با استانداردهای 85گانه در بازار آزاد مشخص شد. بین قیمت نسخه معمولی و نسخه جدید این خودروها در بازار فقط 5 میلیون تومان اختلاف وجود دارد.

متن کامل »