سایپا

خریداران خودرو از سامانه یکپارچه چقدر سود می‌کنند؟

سود خریداران خودرو

خریداران خودرو از سامانه یکپارچه چقدر سود می‌کنند؟ در ادامه برای پاسخ به این پرسش، قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا و سایر خودروسازان بخش خصوصی را مقایسه خواهیم کرد.

متن کامل »