ستاره

عکس جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب، اخترشناسان را حسابی گیج کرده است

عکس جدید تلسکوپ جیمز وب

در عکس جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از یک ستاره دوردست پدیده‌ای مشاهده شده که اخترشناسان قادر به توضیح آن نیستند. برخی این پدیده را دیوانه‌‌وار توصیف کرده‌اند.

متن کامل »