ستاپ باکس اندرویدی Dish AirTV

ستاپ باکس اندرویدی Dish AirTV با پشتیبانی از تصاویر 4K معرفی شد

ستاپ باکس اندرویدی Dish AirTV

در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیستم فرستنده‌های دیجیتالی تلویزیونی چند سالیست که مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند، در کشورهای توسعه یافته تولیدکنندگان محتوا بر روی عرضه محصولات خود تحت کلود متمرکز شده‌اند. ستاپ باکس اندرویدی Dish AirTV یکی از دریافت کنندگان این گونه محتواست که ...

متن کامل »