سراتو

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۷ و ۲۸ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۷ و ۲۸ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای تیبا رینگ فولادی و آلومینیومی، سایپا ۱۵۱ و سراتو ۲۰۰۰ را در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۶ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۶ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای وانت نیسان، سراتو ۲۰۰۰، سایپا ۱۵۱ و تیبا صندوق دار رینگ فولادی و آلومینیومی را در روز سه شنبه ۲۶ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۵ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۵ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، کیا سراتو ۲۰۰۰ و تیبا صندوق دار رینگ فولادی و آلومینیومی را در روز دوشنبه ۲۵ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۳ و ۲۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا در ۲۳ و ۲۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای تیبا صندوق دار رینگ فولادی و آلومینیومی، سایپا ۱۵۱ و کیا سراتو را به صورت نقد و اقساط در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۰ و ۲۱ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲۰ و ۲۱ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، ساینا رینگ فولادی و آلومینیومی در روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۶ و ۱۷ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۶ و ۱۷ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سراتو ۲۰۰۰، سایپا ۱۵۱، ساینا و تیبا در مدل رینگ فولادی و آلومینومی را در روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سراتو ۲۰۰۰، سایپا ۱۵۱، تیبا و ساینا رینگ فولادی و آلومینیومی را در ۱۳ و ۱۴ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، تیبا و ساینا را در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، ساینا رینگ آلومینیومی و فولادی، سراتو ۲۰۰۰، تیبا رینگ آلومینیومی و فولادی را در ۹ و ۱۰ شهریور به صورت نقد و اقساط فروش می‌رساند.

متن کامل »