سرطان

محققان با یک روش خلاقانه موفق به نابودی ۹۹ درصد سلول های سرطانی شدند

نابودی سلول های سرطانی

دانشمندان دریافتند که تحریک مولکول‌های آمینوسیانین با نور فروسرخ، موجب ارتعاش هماهنگ آن‌ها می‌شود که این امر، فروپاشی غشای سلول های سرطانی و نابودی آن‌ها را در پی دارد.

متن کامل »