سرویس مکالمه همزمان

سرویس مکالمه کنفرانس سه نفره در تلفن های ثابت راه اندازی شد

مکالمه کنفرانس سه نفره

شرکت مخابرات تهران امکانی را ایجاد کرده است تا با یک خط تلفن به طور همزمان با دو نفر مکالمه کنید. سرویس مکالمه کنفرانس سه نفره قابلیت جدیدی است که در آن مشترکان می‌توانند فرد سومی را هم به مکالمه دعوت کنند.

متن کامل »