سقوط آیفون از ارتفاع

سقوط آیفون از ارتفاع 760 متری و سالم ماندن آن!

سقوط آیفون

سقوط آیفون از ارتفاع 760 متری خبرساز شد. بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم یا برای خودمان نیز اتفاق افتاده که گوشی هوشمندمان از روی میز یا از دستمان رها شده و به زمین بیافتد. حس دردناکی است! به خصوص زمانی که آن را بردارید و ببینید که نمایشگر آن ...

متن کامل »