سلول های چشمی

درمان نابینایی با سلول های چشمی پرینت شده با فناوری چاپ ۳ بعدی

محققان دانشگاه کمبریج موفق به ساخت، تولید یا چاپ سلول های عصبی بالغ با استفاده از یک روش چاپ ۳D شدند. نکته مهم در مورد این دستاورد این است که از این روش احتمالا می تواند برای درمان نابینایی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل »