سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت

سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت پس از گذشت 36 سال پیدا شد

سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت

پس از گذشت 36 سال، روز گذشته بالاخره سند ثبت اختراع هواپیمای برادران رایت در موزه ملی ایالات‌متحده پیدا شد. این سند که به مناسبت سالروز نخستین پرواز موفقیت‌آمیز برادران رایت در اختیار یک موزه هوا و فضا قرار گرفته بود، با یک اشتباه کوچک در موزه ملی گم شده ...

متن کامل »