سوبارو XT

نگاهی به بدترین ماشین های تاریخ (بخش دوم)

بدترین ماشین های تاریخ

در کارنامه‌ی تمامی خودروسازان بزرگ جهان، خودروهایی دیده می‌شوند که نتوانستند به موفقیتی دست پیدا کنند و با شکست روبرو شدند. در بخش اول این مطلب ۱۵ مورد از بدترین ماشین های تاریخ را بررسی کردیم و اکنون قصد داریم نگاهی بیندازیم به ۱۵ مدل دیگر از بدترین‌های صنعت خودرو. ...

متن کامل »