سوختگی با شارژر آیفون

این مرد روز را با برق گرفتگی با شارژر آیفون شروع کرد

برق گرفتگی با شارژر آیفون

ویلی دی (Wiley Day) سی و دو ساله، از اینکه هنوز زنده است ابراز خوشحالی می‌کند، چرا که حادثه برق گرفتگی با شارژر آیفون چنان برای وی شدید بود که از نظر خودش امکان داشت جانش را بگیرد. در بیست و دوم ماه مارس (دوم فروردین) ویلی شارژر خود را ...

متن کامل »