سود گوگل

عملکرد مالی گوگل در سه ماهه دوم :۱۴.۱۱ میلیارد دلار درآمد، ۳.۲۳ میلیارد دلار سود

گوگل امروز رسما گزارش مالی مربوط به سه ماهه دوم ۲۰۱۳ را منتشر کرد. غول جستجوگر اینترنتی در این فصل توانسته ۱۴.۱۱ میلیارد دلار درآمد و ۳.۲۳ میلیارد دلار سود را تجربه کند تا سهامدارانش بابت هر سهم خود، ۹.۵۶ دلار دریافت کنند.

متن کامل »