سوکت خورشیدی

سوکت خورشیدی دیزاینرهای کره ای معرفی شد

سوکت خورشیدی دانشجویان کرده ای

سوکت خورشیدی دانشجویان کره ای رشته طراحی از خلاقانه‌ترین پروژه‌های جدید است. آنها موفق به ساخت یک سوکت خورشیدی شدند که به پنجره چسبیده و می‌توان از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کرد.

متن کامل »