سکونت گاه آینده انسان

خبر بد برای انسان‌ها: سیاره پروکسیما بی قابلیت سکونت ندارد

پروکسیما بی

دانشمندان ناسا در سال 2016، سیاره‌ای را کشف کردند که هم‌اندازه‌ی زمین است و در نزدیکی کره‌ی خاکی ما قرار دارد. پس از آن، سیاره مذکور که پروکسیما بی (Proxima B) نامیده شد، بسیار مورد توجه دانشمندان قرار گرفت و برخی آن را به عنوان سکونت‌گاه آینده‌ی انسان‌ها معرفی کردند. ...

متن کامل »