سیار

خطر از بیخ گوش زمین گذشت : سیارک مشابه شهاب‌سنگ روسیه از کنار زمین عبور کرد

 یک سیارک جدیدا کشف شده، امروز دوشنبه با فاصله زیادی از کنار زمین عبور کرد.سیارک ۲۰۱۳ EC که به تازگی کشف شده، ساعت ۰۷:۳۶ به وقت گرینویچ در مسافت دو برابر مدار ماه از کنار این سیاره عبور کرد. در ادامه با جزئیات این خبر گجت نیوز را همراهی کنید.

متن کامل »