سیستم سرمایشی

تخیل یا واقعیت ؟ سیستم سرمایشی با استفاده از بازتاب نور خورشید

 یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه استنفورد موفق به ساخت سیستم سرمایشی جدیدی شده که حتی در صورت تابش خورشید، قادر به خنک کردن است.خنک کردن خانه‌ها بدون نیاز به کولر، گرم نشدن ماشین حتی پس از تابش نور خورشید در داخل خودرو و… آیا اینها تخیل هستند یا واقعیت؟ اما ...

متن کامل »