سیستم هوشمند خواب

آرام‌ بخش‌ترین خواب را با سیستم هوشمند خواب Nightingale تجربه کنید

سیستم هوشمند خواب Nightingale

اگر برای خوابیدن با مشکل مواجهید، بد نیست بدانید صداهای خارجی و گوش‌نواز به شدت برای بهبود این مشکل کارساز هستند. البته هر صدایی شرایط مورد نظر برای خواب را فراهم نکرده و نویز سفید آن‌ها در کنار آرامش‌بخشی، اثری از حضور نیز بر جای می‌گذارند، چرا که کاربر می‌تواند ...

متن کامل »