شارژ گوشی با صدا

ابداع فناوری که تلفن همراه را با صدای محیط شارژ می کند !

گروهی از پژوهشگران دانشگاه کوئین مری لندن در حال کار بر روی پروژه ای هستند که در آن می توان تلفن همراه را با استفاده از سروصدای محیط شارژ کرد.از آنجا که خالی شدن سریع باطری های تلفن همراه، یکی از دغدغه های اصلی شرکت های سازنده و کاربران است، ...

متن کامل »