شاسی بلند لوانته

نگاهی به اولین شاسی بلند مازراتی: با لوانته آشنا شوید

شاسی بلند مازراتی لوانته

با وجود بیش از یک قرن سابقه در صنعت خودرو سازی، مازراتی تمایلی به ساخت شاسی بلند از خود نشان نمی داد، اما در نهایت با برداشتن خیزی بلند در صدد رقابت با سازندگان برترین شاسی بلندهای جهان بر آمد و اولین شاسی بلند مازراتی با نام لوانته ، در ...

متن کامل »