شانزدهمین سالگرد زندگی در فضا

ناسا شانزدهمین سالگرد زندگی در فضا را با انتشار تصاویر متحرک جشن گرفت

زندگی در فضا

ناسا شانزدهمین سالگرد زندگی در فضا در ایستگاه فضایی بین‌المللی را جشن گرفت. سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی در سالگرد شانزده سالگی زندگی در فضا چند تصویر متحرک (GIF) از ایستگاه بین‌المللی منتشر کرد.

متن کامل »