شاهکار های کاغذی

سفر به دنیای جنگ ستارگان با شاهکار های کاغذی هنرمند ژاپنی

در نقاط مختلف دنیا هستند هنرمندانی که با خلاقیت خود دست به ساخت سازه های مینیاتوری می زنند که در نوع خود جالب و قابل ستایش بوده و حتی گاهی محصول هر یک از این هنرمندان به دلیل خاص بودنش با استقبال عمومی مواجه و از آن چه که هست ...

متن کامل »