شاهین رتیل

تماشا کنید: این حشره دردناکترین نیش جهان را دارد

دردناکترین نیش جهان متعلق به این حشره است

حشره شاهین رتیل (tarantula hawk) نه شاهین است و نه رتیل! این حشره در واقع یکی از بزرگترین زنبورهای صحرایی جهان است. شاهین رتیل علاوه بر بزرگ بودن، دردناکترین نیش جهان را نیز دارد. با این وجود، اخیرا شخصی تصمیم گرفته توسط این زنبور ترسناک نیش زده شود! با گجت ...

متن کامل »