شرکت های غربی

پس از توافق : علاقه شدید تولید کنندگان غربی کالای دیجیتال برای بازگشت به بازار ایران

دیروز ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ ، روزی بزرگ در تاریخ مذاکرات دیپلماتیک بشر و بیانگر پیروزی دیپلماسی بردبارانه بود.سرانجام پس از سالها مذاکره و فعالیت های دیپلماتیک ، ایران و غرب به یک توافق بر سر مسئله هسته ای رسیدند و غرب پذیرفت که در مقابل محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای از ...

متن کامل »