شرکت DCA

کلاه ایمنی واقعیت افزوده با قابلیت ارائه دید 360 درجه ساخته شد

کلاه ایمنی واقعیت افزوده

محققان توانستند کلاه ایمنی جدیدی را طراحی کنند که دید 360 از جاده‌ها را به دوچرخه سواران ارائه می‌دهد. این کلاه ایمنی واقعیت افزوده با نام کلاه نوری معرفی شده است و از وقوع تصادفات و حوادث جلوگیری خواهد کرد.

متن کامل »