شرکت H&P

استفاده از سرامیک های بازیافتی در ساختمان‌سازی برای کاهش آلودگی

سرامیک های بازیافتی در ساختمان‌سازی

شرکت ویتنامی H&P روش جدیدی را برای تنفس بهتر در خانه‌های شهر هانوی (پایتخت ویتنام) ارائه کرده است. این شرکت از سرامیک های بازیافتی در ساختمان‌سازی استفاده کرده که باعث کاهش آلودگی هوا و رشد سریع شهرسازی می‌شود.

متن کامل »