شعله ی رنگین کمان

تماشا کنید: ویدیوی صحنه آهسته‌ی شعله‌های رنگارنگ آتش

آتش

تا به حال پیش آمده که ویدیویی ببینید و با خود بگویید اگر پخش آن را به‌صورت آهسته می‌دیدید عالی می‌شد؟ مثلا حرکت آهسته‌ی پرش یک اسکیت باز از مانع یا برق زدن آسمان هنگام رعد و برق و یا صحنه‌ی آهسته‌ی زبانه کشیدن شعله‌های آتش آن‌هم در رنگ‌های مختلف!

متن کامل »