شلیک به آیفون

تماشا کنید : چند آیفون برای مهار گلوله اسلحه AK-74 کافی است ؟!

باز هم نوبت به یکی دیگر از آن آزمایش های عجیب و غریب بر روی گجت های دیجیتالی رسید.امروز می خواهیم بدانیم چند آیفون برای مهار گلوله اسلحه AK-74 کافی است ؟! ویدیویی که در ادامه مشاهده خواهید کرد ، پاسخ این پرسش را خواهد داد.مثل همیشه با گجت نیوز همراه ...

متن کامل »