شناسی

گزارش تصویری : تونل های نورانی باغ گیاه شناسی ژاپن

همیشه زمانی که تکنولوژی و هنر با هم تلفیق میشوند اتفاقات زیبایی رخ خواهد داد.این کاری است که طراحان باغ گیاه شناسی Nabana در هیچ ساتو ژاپن انجام داده اند.این طراحان با طراحی تونل هایی از میلیون ها چراغ نورانی محیطی بسیار زیبا و رویایی برای بازدیدکنندگان خود خلق کرده ...

متن کامل »