شهابی

نخستین بارش شهابی ۲۰۱۳ ، فردا ۱۴ دی ماه

 اولین بارش شهابی سال ۲۰۱۳ آغازگر رویدادهای آسمان شب در هفته جاری خواهد بود که به دوستداران نجوم، نمایشی دیدنی را ارائه خواهد کرد. بارش شهابی ربعی، بارش شهابی سالانه است که در ماه ژانویه رخ می‌دهد.در حالیکه نمایش شهابی امسال در روز پنج شنبه هفته جاری، چشمگیرتر از بارشهای ...

متن کامل »