شکل بینی افراد

چه چیزی فرم و حالت بینی افراد را از هم متمایز کرده است؟

فرم و حالت بینی

بی‌شک یکی از جذابیت‌های بشری، تمایز ظاهری بین انسان‌هاست، چراکه هیچ‌کس دوست ندارد در جامعه‌ای زندگی کند که همه افراد به او شباهت داشته باشند. بینی هر فردی ساختار خواست خود را دارد، از بینی عقابی گرفته تا رومانی و عروسکی. طبق نتایج به دست آمده در تحقیقات یک پژوهش ...

متن کامل »