شکل گیری کریستال

کریستال ها چگونه ساخته می‌شوند؛ راز ستون‌های کریستالی غار نایکا

کریستال

کسانی که به غاز نایکا سفر می‌کنند، به محض ورود به تالار با دیوار گرمایی نامرئی و عظیمی مواجه می‌شوند. آنها در حالی با جنگل سحرآمیز و رویایی بلورهای سپید رو‌به‌رو می‌شوند که نفس کشیدن برایشان دشوار شده است. مقابل چشمان آنها دالان پر پیچ‌و‌خم و عظیمی قرار گرفته است که ...

متن کامل »